سه شنبه 6 مهر 1400 , Tuesday 28 September 2021 , مصادف با 20 صفر 1443
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

سیستم های حفاظت پیرامونی

استفاده از سیستم حفاظت پیرامونی به سرعت در حال رشد مي باشد كه اغلب برای جلوگیری از نفوذ افراد غیر مجاز به مناطق امن مانند فرودگاه ها ، زندان ها ، تاسیسات هسته ای و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

shetab ara fence detection systems

هدف کلی بازداشتن، تاخیر انداختن ، شناسایی ، ارزیابی و رد يابي و افزایش بهره وری از پرسنل امنیتی در پاسخ به ورود غیر قانونی و ارائه سطح بالایی از حفاظت برای افراد و اموال در داخل مناطق امن مي باشد. سیستم های حفاظت را می توان بنا به آنچه که برای محافظت از محيط مورد نياز است به دو نوع اصلی تقسیم كرد :

1) قابل مشاهده:
چرا كه گاهي نمايان بودن سيستم حفاظتي موجب ترس و دوري مزاحم مي گردد.

2)غير قابل مشاهده و مخفي:
چرا که :
- دستگير كردن مزاحم بدون متوجه شدنش
- در برخي محيط ها به جهت نياز باید نامرئی باشد از جمله :موزه ها ، اماکن تاریخی، و غیره