سیستم های نرم افزاری

طراحی و توسعه انواع برنامه های نرم افزاری و اپلیکیشن های موبایل به همراه طراحی ساختار های هوش مصنوعی و Machin Learning

برخی اربرنامه های کاربردی  این گروه به شرح ذیل می باشد:

  • سیستم مکانیزه مدیریت اسناد و نقشه ها مجهز به دیتابیس اطلاعاتی و قابلیت جستجو و OCR و RFID و ...
  • سیستم کنترل پروژه جهت مشاهده و گزارشگیری پیشرفت پروژه و مدیریت و زمانبندی آن ها
  • آرشیو فیلم و عکس مجهز به قابلیت جستجو و بخش از طریق شبکه 
  • سیستم های هوش مصنوعی و داده آمایی
  • سیستم مدیریت شبکه کابل از طریق GIS
  • طراحی و توسعه برنامه های انیمیشن
  • طراحی و توسعه سیستم های پلاک خوان
  • طراحی و توسعه سامانه های فروش آنلاین

 

دریافت مشخصات سیستم مکانیزه مدیریت اسناد

دریافت مشخصات سیستم مدیریت شبکه کابلی

دریافت مشخصات سیستم نرم افزار آرشیو فیلم و عکس