نرم افزار مکانیزاسیون آرشیو های فیلم و عکس

این نرم افزار جهت مکانیزاسیون آرشیو های فیلم و عکس سازمانها طراحی شده که عملکرد آن شامل موارد ذیل می باشد :

1-آرشیو و نمایش عکس ها و فیلم های سازمان بر روی محیط وب با ایجاد دسترسی جهت کاربران به همراه تگ گذاری در عکس ها جهت دسترسی سریع به عکس های خاص(به عنوان مثال عکسی از نظرات و یا شخصیت های خاص)

2-ایجاد دسترسی کاربران، ایجاد کدینگ جهت عکس ها و فیلم ها به منظور طبقه بندی و دسترسی سریع به آنها و همچنین مدیریت منوها

3-ایجاد سامانه در سازمان جهت ارسال درخواست فیلم و عکس از مدیریت سازمان

4-ایجاد محیط مدیریت نظیر گزارش گیری از عملکرد کاربران، فیلم های وارد شده، عکس های وارد شده و ...