سیستم های حفاظت الکترونیک و نظارت تصویری

- طراحی، تامین، اجراء و آموزش سیستم های نظارت تصویری جهت سازمان ها، مراکز کنترل ترافیک و ...

- طراحی، تامین، اجراء و آموزش سیستم های نظارت تصویری جهت سازمان ها، مراکز کنترل ترافیک، کارخانجات، با برندهایی نظیر

pelco *
Bosch *
Axis *
Sony *
Panasonic *
Genetec *
milestone *
Gutebruck *
* و ...

- طراحی، تأمین، اجراء و آموزش سیستم های حفاظت پیرامونی باتکنولوژی کابل های حساس ،رادیو، فنس الکترونیک با برندهای نظیر

 Geoqluip *
 Aps *

و...
- ارائه راهکارهای اجرایی جهت زیرساخت شبکه های حفاظت الکترونیک تحت شبکه
- طراحی، تأمین و اجرا و آموزش سیستم های کنترل تردد، تشخیص چهره، بیومتریک
- طراحی، تأمین و اجرا و آموزش سیستم های پارکینگ هوشمند
- طراحی، تأمین و اجرا و آموزش سیستم های کنترل سرعت جاده ای
- طراحی، تأمین و اجرا و آموزش شبکه های SDH وPDH با برندهای نظیر Tellabs و simians
- طراحی، تأمین و اجرا و آموزش شبکه های LAN , WAN( اینترنت و اینترانت ) با برندهایی نظیر

Cisco *
HP *
Foundry *
level1 *
* و ...

ارائه راهکارهای اجرایی Campus LAN و شبکه اینترانت داخلی
طراحی، تأمین، اجرا و آموزش شبکه های فیبرنوری
طراحی، تأمین، اجرا و آموزش زیرساخت passive جهت شبکه های LAN و WAN
 
best سیستمهای نظارت تصویری،doc سیستم های نظارت تصویری،انواع سیستم های نظارت تصویری،اهمیت سیستم های نظارت تصویری،سیستم های نظارت تصویری،سیستم های نظارت تصویری hd،سیستم های نظارت تصویری ip،سیستم های نظارت تصویری آنالوگ،سیستم های نظارت تصویری تحت شبکه،سیستم های نظارت تصویری هوشمند