با ما بیشتر آشنا شوید

شرکت مهندسی شاور رایانه با بیش از  دو دهه سابقه فعالیت در شش گروه مهندسی فعالیت نموده که هدف اصلی این فعالیتها عبارتند از:

 

about2 پروانه کسب
  • توليد دانش فني و انتقال آن به سازمان هاي مربوطه
  • تبادل اطلاعات علمي با دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي داخل و خارج از کشور
  • صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه مخابرات و ارتباطات و فن آوري اطلاعات به خارج از کشور
  • جذب دانش فني از موسسات آموزشي تحقيقاتي تجاري و خارجي و انتقال آن به متخصصين داخلي شرکت در  مزايده ها و مناقصه هاي داخلي و خارجي
  • مشارکت با افراد حقيقي و حقوقي و اخذ و اعطاي نمايندگي هاي مجاز داخلي و خارجي
  • تاسيس شعبه و نمايندگي در داخل و خارج کشور
  • سرمايه گذاري در طرح هاي مخابراتي و فناوري اطلاعات
  • واردات و صادرات تجهيزات و خدمات مخابراتي و فناوري اطلاعات