سیستم های نظارت تصویری

سیستم دوربین مدار بسته یا بطور خلاصه CCTV در ساده ترین حالت شامل یک دوربین و یک مانیتور جهت دیدن تصاویر دوربین می باشد. حال اگر نیاز به ضبط و یا انتقال تصاویر به صورت زنده یا ضبط شده نیز با شد، نیاز به استفاده از یک مرکز کنترل می باشیم. به طور کلی می توان یک سیستم دوربین مدار بسته را به بخش بینایی انسان تشبیه کرد. بعنوان مثال چشم انسان را همانند یک دوربین در نظر بگیرید، در چشم انسان برای رفع عیب دور یا نزدیک بینی از عینکی متناسب استفاده می شود، اما در دوربینها حتما باید از مجموعه ای عدسی بنام لنز استفاده کرد، لازم به ذکر است با توجه به فاصله ای که باید توسط دوربین دیده شود از لنزی با فاصله کانونی متناسب با زاویه دید و فاصله قابل رویت استفاده می شود. درچشم انسان نوری که از اجسام بازتابش می شود، دریافت و در منطقه ای حساس به نور به نام شبکیه جمع می شود. شبکیه دارای سلولهایی مخروطی یا میله ای می باشد که این اطلاعات تصویری را توسط اعصاب بینایی جهت پردازش به مغز ارسال میدارد. در سیستم مدار بسته معادل شبکیه، سنسور تصویر پردازی است که با استفاده از تکنولوژی CCD یا CMOS ساخته شده، و نورهای دریافتی را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. معادل اعصاب بینایی در سیستم مدار بسته کابلها می باشند که با توجه به زیاد بودن اطلاعات تصویری نیاز به کابل خاص به نام کواکسیال برای دوربینهایی با خروجی آنالوگ و کابل Cate6 برای دوربینهایی با خروجی دیجیتال می باشیم. این اطلاعات پس از دریافت توسط مرکز کنترل، مورد پردازش قرارگرفته و امکان ثبت و ضبط تصاویر(تهیه آرشیو)، انتقال تصاویر، جستجوی تصاویر ضبط ضبط شده و ... بوجود می آید، در نهایت نیز می توان تصویر پردازش شده را با بهترین کیفیت بر روی صفحه نمایش(مانیتور) مشاهده کرد.