آرشیو الکترونیکی چیست؟

در دنیای امروز اسناد و مدارک از چنان اهمیتی برخوردار شده اند که "فرهنگ مستندسازی دیجیتال" در سراسر دنیا کاملاً پذیرفته شده و در اولویت سیاست های کاری تمامی سازمان ها، شرکت ها و نهادهای دولتی وغیردولتی قرار گرفته است. حجم زیاد اسناد، مدارک و اطلاعات موجود در سازمانها و ارگانها وعدم دسترسی سریع، دقیق و به موقع به این اطلاعات باعث ایجاد مشکلات زنجیره ای زیادی شده است و از طرفی نگهداری اسناد کاغذی دارای مشکلاتی چون هزینه زیاد محل نگهداری مخصوص اسناد ، از بین رفتن اسناد و ... می باشد.

برای حل کردن این مشکلات و قابل استفاده کردن این اسناد، می توان یک سیستم مدیریت آرشیو اسناد (Document Management System) مناسب را پیشنهاد کرد. از پارامترهای مهم یک آرشیو سند جامع ومناسب می توان به قابلیت های جستجوی تمام متن وتصویری و ارائه گزارشات جامع اشاره کرد که شرکت مهندسی شاور رایانه موفق گردیده است این ویژگیها را یکجا در سیستم آرشیو و مدیریت اسناد خود گرد آورد .