دوربین کنترل ترافیک چیست ؟
دوربین کنترل ترافیک نوعی دوربین مدار بسته است که درحاشیه یک مسیر و در بالای آن ، یا داخل خودروی پلیس نصب شده و وظیفه ثبت تخلفات رانندگی ، شامل سرعت غیرمجاز ، عبور از چراغ قرمز ، استفاده غیرمجاز از خط ویژه اتوبوس ، ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک را بر عهده دارد .

 انواع دوربین کنترل ترافیک
-    دوربین کنترل خط ویژه اتوبوس
بعضی از دوربین های خط ویژه شامل یک سنسور نصب شده بر روی خیابان هستند . این سنسور یک دوربین را راه اندازی می کند که شماره وسیله نقلیه را تشخیص داده و آن را با لیست شماره پلاک وسایل نقلیه مجاز مقایسه می کند .
 گاهی اوقات نیز این نوع دوربین بر روی اتوبوسها نصب می شود و شماره وسایل نقلیه غیرمجاز را تشخیص داده و ثبت می کند .
-    دوربین چراغ قرمز
دوربین چراغ قرمز نوعی دوربین مداربسته است که عکس وسایل نقلیه ای را که از چراغ قرمز عبور می کنند ثبت می کند .
-    دوربین کنترل سرعت
این نوع دوربین جهت مقایسه وثبت سرعت وسایل نقلیه با سرعت مجاز یک مسیر بکار می رود . در
این نوع دوربین از رادار داپلر ، لیدار (وسیله تعیین فاصله مبتنی بر لیزر) و ابزار تشخیص شماره پلاک استفاده می شود .
این نوع دوربینها زمان عبور از دو نقطه متوالی را ثبت کرده و بر این اساس سرعت متوسط وسیله نقلیه را در فاصله مورد نظر بدست می آورند . در صورتیکه سرعت بدست آمده از سرعت مجاز در آن مسیر بیشتر باشد ، شماره پلاک وسیله نقلیه مورد نظر ثبت و جهت اعمال قانون گزارش می شود .
-    سایر دوربینها
دوربینهای محدوده کنترل ترافیک
دوربینهای کنترل خطوط HOV
دوربینهای نظارت بر تقاطعهای خطوط راه آهن
دوربینهای کنترل وسایل نقلیه دارای آلودگی صوتی
دوربینهای محلهای اخذ عوارض
دوربینهای کنترل محلهای گردش ممنوع
دوربینهای تشخیص و ثبت پلاک وسایل نقلیه