سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان

مدیریت هوشمند ساختمان BMS
بطورکلی ساختمان هوشمند، ساختمانی است که مجهز به یک زیرساختار ارتباطاتی قوی بوده که میتواند به صورت مستمرنسبت به وضعیتهای متغیرمحیط عکس العمل نشان داده وخود را با آنها وفق دهد و هم چنین به ساکنین ساختمان این اجازه را میدهدکه از منابع موجود به صورت موثرتری استفاده نموده وامنیت وآرامش آنها را افزایش دهد.

خانه های هوشمند :

khane hoshmand

 • سیستمهای روشنایی
 • فن ها و تأسیسات سرمایش و گرمایش
 • سیستمهای کنترل تردد
 • سیستمهای نظارت تصویری
 • تجهیزات اندازه گیری و میترها
 • سیستمهای اعلام حریق
 • سیستمهای امنیتی و حفاظت پیرامونی
 • آسانسورها
 • و...

پارکینگ هوشمند:

parking hoshmand

 • مدیریت و کنترل پارکینگ جهت جلوگیری از تردد های بی مورد و سردرگمی مراجعین
 • امکان ورود و خروج به پارکینگ بصورت کاملا مکانیزه
 • امکان پرداخت و خروج بصورت مکانیزه
 • سیستم امنیت پارکینگ
 • سیستم روشنایی و تهویه مطبوع
 • و...

هتل هوشمند:

hotel hoshmand

 • مديريت تجهيزات روشنايي
 • كنترل دماي سيستم گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
 • كنترل هوشمند پرده ها و كركره ها
 • ايجاد دسترسي به فضاهاي خاص براي ميهمانان ويژه
 • مديريت رسانه (يكپارچه سازي سيستم صوتي و تصويري)
 • کنترل ورود و خروج هتل
 • مديريت پاركينگ براي ميهمانان ويژه
 • و...

بیمارستان هوشمند:

bimarestan hoshmand

امکانات اتاق بیمار:

 • امکان مشاهده و کنترل شرايط محيطي توسط خود بيمار (دما، روشنايي، بازشده گي پرده ها، موسيقي و...).
 • امکان اطلاع رساني به مرکز پرستاري از طريق صفحه لمسي اتاق بيمار براي دريافت خدمات باليني .
 • و...

امکانات اتاق عمل

 • کنترل هوشمند شرايط محيطي (دما، فشار، رطوبت، ميزان گازها و اشعه ها و...
 • کنترل تجهيزات و دستگاه هاي موجود در اتاق عمل ...
 • و...

امکانات محيطي

 • امکان آمارگيري از موقعيت و هويت بيماران و افراد حاضر در قسمت هاي مختلف بيمارستان (RFID)
 • امکان دريافت راهنماي طبقات و قسمت ها
 • دسترسي به شبکه اينترنت و شبکه داخلي بيمارستان از هر نقطه
 • و...