دوشنبه 10 مهر 1402 , Monday 2 October 2023 , مصادف با 17 ربیع‌الاول 1445

مدار سیستم اعلام حریق
مدار سیستم هشدار  یا اعلام حریق براساس مقاومت گرمایی است . مقاومت گرمایی چیست؟

مقاومت گرمایی چیزی نیست جز یک مقاومت متغیر که با تغییرات دمایی تغییر میکند.

تشخیص آتش با مدار هشدار کم هزینه امکان پذیر است. چیدمان ساده از مقاومت گرمایی استفاده میکند که حساس به دماست(حضور آتش) و یک سیگنال خطر به ما هشدار میدهد. این سیستم برای امنیت منازل مناسب است. همچنین دانش آموزان دبیرستانی میتوانند مدار تشخیص آتش را به عنوان پروژ علومشان طراحی کنند.

 دیاگرام اعلام حریق ساده :

اعلام حریق

 

اجرای مورد نیاز :

  1. منبع تغذیه
  2. مقاومت 1
  3. KΩ  پتانسیومتر
  4. خازن
  5. مقاومت گرمایی
  6. BC548  مقاومت گرمایی
  7. دیود
  8. زنگ

 

نحوه عملکرد سیستم اعلام حریق :

 - براساس تعویض ترانزیستور

- مقاومت گرمایی و R1 یک شبکه تقسیم پتانسیل است که ترانزیستور را هدایت می کند.

- قلب این مدار مقاومت گرمایی است، مقاومت هایی کم هزینه، توانایی ساده، سنسورهای حرارتی برای اندازه گیری حرارت استفاده می شود.

- مقاومت های گرمایی، مقاومت های حساس به دما هستند. وقتی دما کاهش پیدا می کند مقاومت پیشنهاد به کاهش مقاومت گرمایی می دهد و بالعکس.

- در دمای معمولی، مقاومت یک مقاومت گرمایی حدود 10KΩ است.

- تمام مقاومت ها با دما مقدار میشوند، ولی نیمه هادی ها برای مقاومت های گرمایی که مخصوص حساس به دما هستند استفاده میشوند.

- ترانزیستور بوسیله اوفت ولتاژ در طول مقاومت R1 روشن می شود.

- با درنظر گرفتن دمای اتمسفر 25ﹾC و مقاومت، مقاومت گرمایی بسیار بالاست بنابراین ولتاژ هم به نسبت بالاش بر طبق قانون اهم V=IR

- ولتاژ اولیه بوسیله پتانسیومتر مقدار دهی می شود (توان سنج برق)

اعلام حریق

- در این حالت ولتاژ در طول مقاومت R1 پایین است و باری روشن شدن مقاومت گرمایی کافی است.

- دما افزایش می یابد، مقاومت گرمایی کاهش می یابد سپس مقاومت R1 افزایش می یابد که باعث می شود ترانزیستور روشن شود.

اعلام حریق

- وقتی ترانزیستور روشن می شود، جریان از VCC شروع به گردش از زنگ میکند که باعث تولید صدای بیپ می شود.

- دیود برای قادر ساختن جریان غیرمستقیم استفاده میشود و خازن گذرهای ناگهانی را از مقاومت های گرمایی دور میکند.

 

شبیه سازی پروژه اعلام حریق :

 از LED به جای زنگ در طرح شبیه سازی استفاده شده است.

شبیه سازی اعلام حریق