سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر به طور معمول جهت پروژه های بزرگتر و کاربردی پیچیده تر که امکان استفاده از سیستم های اعلان حریق متعارف وجود ندارد مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال با روند قیمت رو به پایین اینگونه سیستمها، آنها را تبدیل به انتخابی ارزشمند جهت پروژه هایی کوچک تر که به لحاظ سنتی با تجهیزات اعلام حریق کانونشنال طراحی شده است می کند.

 از ویژگیهای سیستم اعلام حریق آدرس پذیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • هر دتکتور به صورت مستقیم با کنترل پنل ارتباط برقرار می نماید. بنابراین محل دقیق هشدار خطر صادر شده قابل شناسایی است.
  • هر دتکتور را می توان با نصب برچسب و شماره روی آن شناسایی و در زمان بروز آلارم، خطا و یا تعمیر و نگهداری به سرعت به آن دتکتور دسترسی پیدا کرد.
  • دتکتورها دائما مقدار دود موجود در محیط را (بر حسب Obscuration) به کنترل پنل مرکزی اعلام حریق گزارش می دهند و پنل با توجه به مقدار دود شناسایی شده توسط دتکتور تصمیم می گیرد که آن را به عنوان آلارم اعلام کند یا نه. همچنین بعضی از کنترل پنل های آدرس پذیر این قابلیت را دارند که حساسیت دتکتورها را در شرایط متفاوت (روز یا شب) تنظیم کنند.
  • همه دتکتورها، آژیر ها و فلاشرها، شاسی های اعلان حریق و ماژولهای واسط آدرس پذیر توسط دو سیم در یک لوپ قرار می گیرند.
  • هر یک از دتکتورهای اعلان حریق و تجهیزات آدرس پذیر را می توان به صورت نرم افزاری جهت یک زون خاص تعریف کرد تا در زمان بهره برداری استفاده از سیستم راحتتر و سریعتر گردد.
  • سیستم های آدرس پذیر معمولا دارای لاگ (Log) یا حافظه ثبت وقایع می باشند که توسط آن می توان وقایع سیستم را در صورت لزوم بازخوانی کرد.
  • بعضی از کنترل پنل های آدرس پذیر دارای خصوصیات نرم افزاری و برنامه ریزی پرقدرتی می باشند که به کاربر امکان نوشتن برنامه های (Cause & Effect) خیلی پیچیده را می دهد به طوری فعال شدن یک خروجی منوط به فعال شدن یک سری دتکتور های خاص خواهد بود.
  • امکان شبکه کردن چندین سیستم اعلام حریق آدرس پذیر با یکدیگر وجود دارد. (رجوع به توضیحات سازنده کنترل پنل)
  • امکان مانیتورینگ وضعیت سیستم اعلام حریق آدرس پذیر بر روی کامپیوتر و مدیریت آلارم ها نیز در برخی از کنترل پنل های آدرس پذیر وجود دارد.