بیشترین سیستم اعلام حریق مورد استفاده

در کل دو نوع سیستم اعلام حریق بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد یکی سیستم قدیمی زنگ های معمولی و دیگری آنالوگ پیشرفته تر و در زیر به توضیح این دو تکنولوژی پرداخته ایم :

سیستم های معمولی :

این سیستم ها دو دوحالت «روشن » و «خاموش » دارد. این سیستم ها فقط آتش را تشخیص می دهند و پدیده های دیگر مانند دود، گرد و غبار و بخار را نمی تواند تشخیص دهد. کنترل پنل این سیستم ها فقط منطقه و یا مداری را که دچار مشکل شده است را نشان میدهد و محل دقیق مشکل را نمی تواند مشخص کند.

اصولا از این سیستم برای ساختمان های کوچک استفاده می شود.

سیستم های آنالوگ آدرس پذیر :

روند این سیستم ارتباط دو طرفه بین کنترل پنل و دتکتورهای مربوطه می باشد. هر دستگاه تشخیص حریق یک آدرس منحر به فرد در سیستم دارد و کنترل پنل به صورت جداگانه وجود آتش را میتواند تشخیص دهد.

مولفه های کلیدی یک سیستم اعلام حریق :

اجزای اصلی سیستم های اعلام حریق کنترل پنل، دتکتورها و دستگاه های هشدار

کنترل (زنگ هشدار) پنل :

کنترل پنل مغز سیستم اعلام حریق است و به طور مداوم بر دتکتورها نظارت میکند و از طریق امکانات محافظت شده نصب شده، در صورت وجود نشانه ای از آتش عکس العمل نشان می دهدمجموعه عملیات کنترل پنل شامل موارد ذیل می باشد:

 • صدای آلارم تخلیه تاسیسات
 • اطلاع دادن به آتش نشانی
 • اطلاع دادن به مدیریت ساختمان
 • بستن درهای آتش و دود
 • راه اندازی سیستم های تهویه دود
 • آغاز عملیات و خاموش کردن خدمات دیگر ساختمان

دتکتورها :

 • دتکتور حرارت
 • دتکتور حرارتی خطی
 • دتکتورهای فیبر نوری گرما خطی
 • دتکتورهای دود یونیزاسیون
 • دتکتورهای دود نوری
 • دتکتورهای چند ضوابطه هوشمند
 • دتکتورهای دود
 • دتکتورهای پرتو
 • دتکتورهای شعله

انواع سیستم های هشدار آتش

کد ساختمان نیوزلند با طبقه بندی C/AS1 سیستم های اعلام حریق را به شرح زیر اعلام نموده است :

نوع2 : یک سیستم اعلام حریق دستی، با نقاط تماس دستی فعال میشود.

نوع3 : سیستم اعلام حریق آتش، با دتکتور گرمایی خودکار و نقاط تماس دستی فعال میشود.

نوع4 : سیستم اعلام حریق آتش خودکار، بوسیله دتکتورهای دود و نقاط تماس دستی فعال میشود.

نوع5 : دگرگون شده نوع 4 که به دتکتورهای دود در برخی از سلول های آتش اجازه میدهد تا هشدارهای محلی را به صدا در بیاورد، به شرطی که دتکتورهای گرما در سلولهای آتش نصب شده باشد.

نوع6 : سیستم خودکار آبپاش آتش و سیستم اعلام حریق دستی نوع2

نوع7 : سیستم خودکار آبپاش آتش و سیستم اعلام حریق نوع 4